Start.Familie nieuws.Ons zomerverblijf.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.
Volgende pagina.
Met de hedendaagse sociale media kan iedereen nu via diverse Websites en Facebook pagina’s mooie beelden bekijken van (oud) Rotterdam en mede daarom heb ik onze website aangepast ten opzichte van de voorgaande versies. Niet zonder meer alleen maar (oude) foto’s maar deze zijn nu in mijn tijdsbeeld geplaatst. Ik laat u op de volgende pagina’s -in tekst en beeld- kennismaken met het Rotterdam van mijn jeugd, zeg maar mijn Rotterdamse jaren. Dit betreft het tijdvak  
van vlak na de oorlog tot aan 1976. In dat jaar ben ik, inmiddels getrouwd met Corrie, maar nog zonder kinderen, verhuisd naar Vlaardingen-Holy. Enige jaren daarna zijn we verhuisd naar Schiedam waar wij nu -vanaf 1983- woonachtig zijn.
Toch ben ik altijd een Rotterdammer gebleven, hoewel het gevoel Rotterdammer te zijn de laatste jaren wel beduidend anders (minder) is geworden.
In ieder geval heb ik vanaf 1966 vrijwel ononderbroken in Rotterdam gewerkt. Ik heb de wederopbouwstad, die Rotterdam zeker tot 1976 was, zien veranderen en naar mijn gevoel niet altijd ten goede. Het is allemaal wel heel groot geworden, de menselijke maat is verloren gegaan. Onderstaande foto geeft goed weer wat ik bedoel, toen was alles niet zo hoog en kolossaal. De Laurenstoren stak nog boven de bebouwing uit.  Dat was mijn stad, mijn Rotterdam.

Rotterdam Beursplein begin zeventiger jaren

Mijn Rotterdam

Volgende pagina.
De mensenlijke maat is amper meer aanwezig in het
Rotterdam van na 2015.