Overschie
Start.Familie nieuws.Ons zomerverblijf.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.
Volgende pagina.
Woonplek van 1952 t/m 1974
Kleinpolder-Oost was de wijk waar we woonden. Op bovenstaande luchtfoto is dat de rechterzijde en van alweer wat jaren geleden. Veel van de eerste bebouwing uit de vijftiger jaren is vervangen door nieuwbouw.  
Ook het  gedeelte van de Abtsweg -daar waar je vanaf het Kleinpolderplein de wijk in rijdt- is veranderd. De flatgebouwen zijn gesloopt en er staat fraaie nieuwbouw. Toch staan beide woningen waar de familie Holleman gewoond heeft nog steeds op bovenstaande foto.
Jarenlang was de Blijdorpbrug, na het graven van het Schie-Schiekanaal  de toegangspoort tot Overschie, in de beginjaren 60 is deze brug vervangen door twee vaste bruggen en weer later is hier het enorme Kleinpolderplein gekomen.
Twee luchtfoto’s, de linker uit 1930 en de rechter 80 jaar later van omstreeks 2010. Op de oude foto zie je onderaan het pas gegraven Schie-Schiekanaal, (gegraven tussen 1928 en 1933) met helemaal linksonder de Blijdorpbrug welke ook te zien is op de foto van 1959. Je ziet op de oude foto de Rotterdamse Rijweg nog door de polder kronkelen, en via het zandlichaam van de nieuw aan te leggen Rijksweg 13      
overgaan in de Schansweg. Dit was de oude weg tussen Overschie en Rotterdam. Op de nieuwe foto kun je deze weg nog terug vinden evenals de huizen aan deze weg. Het oude dorp is op beide foto’s linksboven te vinden, let op de kerktoren. Het huidige Kleinpolderplein toont zich in al zijn glorie en van het voorgaande plein is alleen de meest linkse brug bewaard gebleven en opgenomen in het nieuwe plein.
Het Schie-Schiekanaal heet zo omdat het een kanaal is tussen de Delfhavense Schie en de Rotterdamse Schie. Aan het kanaal ligt een kleine haven, de Fokhaven, die nu voornamelijk voor de pleziervaart wordt gebruikt. Het kanaal wordt nu veelal voor de pleziervaart gebruikt, maar ook voor aanvoer van vers zeewater voor Diergaarde Blijdorp.
Volgende pagina.
Luchtfoto Overschie panorama breed.

De vernieuwde Abtsweg vanaf het Kleinpolderplein. Op bovenstaande foto’s is in de verte nog het winkelcentrum van de Abtsweg nog te zien. Dat winkelcentrum maakt een wat verlopen indruk en zal ongetwijfeld ook wel zijn langste -in ieder geval zijn beste- tijd hebben gehad.