Start.Familie nieuws.Ons zomerverblijf.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.
Schiedam, de stad waar wij als gezin vanaf 1983 wonen. Schiedam, de geboortestad van mijn vrouw Corrie en zoon Martin, de stad ook waar we in 1974 getrouwd zijn. Hoewel Rotterdammer van geboorte, woon ik nu al langer in Schiedam dan dat ik ooit in Rotterdam heb gewoond. Schiedam, stad sinds 1275 en bakermat van de Nederlandse jenever industrie.
Dit gedeelte van mijn website is gesplitst in twee delen, deel 1 is een algemeen gedeelte van onze stad met uiteraard raakvlakken met de algemene jenever geschiedenis. Deel 2 heeft specifieker met  jenever te maken gericht op het produceren van deze godendrank.

Er zijn veel websites, weblogs en Facebookpagina’s met informatie en foto’s over (oud)Schiedam. Dat is een goede zaak want dit betekent dat er genoeg belangstelling is voor het oude en hedendaagse Schiedam. Op de pagina’s hier vind je wat mijn belangstelling heeft. Dat is veel maar wees gerust, ik laat je in een steeds wisselende presentatie maar een kleine selectie zien.

Geschiedenis van een oude stad–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schiedam werd 'geboren' toen Dirk Bokel in 1250 een dam in de monding van rivier de Schie liet aanleggen. Dirk Bokel was de eigenaar van de polder Riviere en wilde met de dam zijn vis- en jachtgebied beschermen tegen de zee.

Zijn dam had nog meer voordelen: schepen konden door de dam niet verder landinwaarts en moesten hun lading dus bij Schiedam laten overladen naar andere schepen en in een iets later tijdperk met een overtoom over de dam getrokken worden. Dat leverde werk op dat, gecombineerd met de handel, visserij en nijverheid in de streek, er voor zorgde dat er bij de dam al snel een nederzetting ontstond. Zo werd het gebied rond de monding van de Schie de toegang tot het graafschap Holland.

Boven een zelf ingekleurde kaart van de omgeving van Schiedam omstreeks het jaar 1300. Groen is bedijkt land en de zandkleur is land buiten de dijken. Dat kunnen zandplaten in de rivier zijn of schoren. Vooral op het huidige Voorne Putter zie je dit. Wikipedia schrijft hier over: Het landschap langs de grote rivieren bestaat uit een afwisseling van stroomruggen en komgronden. De stroomruggen liggen op de plekken waar een rivier stroomde en bestaan uit een ondergrond van grover sediment (zand en zavel). De komgronden stonden
alleen tijdens overstromingen onder water en bestaan uit fijne rivierklei. De zware, ondoorlatende klei is veel minder geschikt voor de landbouw dan de stroomruggen. De hoger gelegen stroomruggen zijn de plaatsen waar de bewoning zich vroeger concentreerde. Op deze ruggen kan vaak tuinbouw worden gevonden (zoals de fruitteelt in de Betuwe). De vroeger natte, slecht toegankelijke en niet bewoonde komgronden kenden in het verleden eendenkooien en hooiland. Tegenwoordig zijn ze in gebruik als weilanden voor de veeteelt.
Wat verder opvalt is dat Schiedam met de Schie de enigste verbinding met het achterland had. De Schie stroomt langs Delft. Den Haag , Leiden en nog verder. De Delfhavense Schie en de Rotterdamse Schie moesten nog gegraven worden, zie maar bij het pijltje van Overschie. Het andere pijltje wijst naar de plaats van de dam in de Schie. De riviertjes in het Westland waren niet van belang voor de handelsvaart.
Volgende pagina.
Volgende pagina.

De foto is de hoek Dam met de Oude Sluis, precies op dit punt is Schiedam ontstaan. De waterloop van de Schie liep toen anders, de huidige sluis werd pas veel later, in het verlengde van de Lange Haven, gegraven. Later maakte de dam deel uit van de Schielandse Hooge Zeedijk. Bovenstaande kaart geeft de oude situatie weer. De hoek Dam / Oude Sluis kun je vinden bij de pijlpunt. Ter oriëntatie, de Grote Kerk en het oude stadhuis op de Markt staan duidelijk op deze kaart. Het enige tastbare dat deze plek de oorsprong van Schiedam is een bord aan de muur. Om dit te kunnen lezen moet u de linker foto aanklikken en daarna nogmaals voor de vergroting.

 

Voor beide afbeeldingen klikken voor een grote afbeelding.

Scyedam

Haar stadsrechten kreeg Schiedam van vrouwe Aleida. In 1260 kocht zij de polder Riviere van Dirk Bokel en liet er in 1262 haar kasteel 'Huis te Riviere' bouwen. De ruïnes hiervan zijn nu nog te zien aan de Broersvest met het standbeeld van Aleida daarbij.

 

Vrouwe Aleida zag het economisch voordeel dat de dam in de Schie haar kon opleveren en deed haar best de handel en nijverheid in het gebied te bevorderen. De nederzetting groeide en op 18 maart 1275 verleende Aleida er stadsrechten aan, waarmee de stad Scyedam een feit was.

De Huidige sluis, het water op de voorgrond is de Schie, aan de andere kant van de sluis wordt dit water de Lange Haven.