Willemsbrug, Blaak
Start.Familie nieuws.Ons zomerverblijf.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.
Drie bekende Rotterdamse bruggen. De bovenste is de Erasmusbrug ook wel De Zwaan genoemd. Hij maakt deel uit van de snelle verbinding tussen het hart van de stad (Coolsingel) met de Kop van Zuid, het nieuwe bestuurscentrum van Rotterdam. De onderste brug is de spoorbrug over de Maas welke in 1877 geopend werd en die maakte deel uit van het luchtspoor door de stad welke op verzoek van de regering is gebouwd om een doorgaande spoorverbinding tussen Amsterdam en Antwerpen (en verder) mogelijk te maken. De Moerdijkbrug was reeds in 1872 geopend en de Maas was de laatste hindernis in de doorgaande lijn.

De stad – die tot het gereedkomen van de verkeersbrug het verkeer met veerponten overzette – bouwde een 327,22 meter lange en 15 meter brede brug, van één        
rijbaan en twee trottoirs, rustend op vier pijlers en twee landhoofden. Deze Willemsbrug was klaar in 1878 en de brug dankt zijn naam aan Koning Willem III die op 21 mei 1874 een bezoek bracht aan Rotterdam en tijdens dat bezoek de eerste steen legde aan de kant van het Noordereiland.
Laat in de middag van 24 oktober 1878 wordt de brug geopend, tien koetsen met daarin het stadsbestuur en de notabelen van de stad rijden tijdens een hevige storm als eersten over de brug. ’s Avonds branden de 60 gaslantaarns die de nieuwe oeververbinding markeren voor het eerst.

Hoewel veel oudere Rotterdammers de brug nog wel kennen is het uitgesloten dat ze de brug kennen zoals die in Miniworld staat. Bij de opening van de brug was      
deze versierd met fraaie ornament – torentjes – met een vlaggenstok die via een inwendige trap te bereiken waren. Daar tussen in het Rotterdamse stadswapen met in Romeinse cijfers het jaar 1878 en op de torentjes een fraai gestileerde ‘W’ ter eren van Koning Willem III. Ook de landhoofden waren toen nog open en ondersteund door een aantal extra pilaren. Bij de verbouwing in 1926 van de brug werden de landhoofden verbreed en grotendeels dichtgemaakt en werd de brug voorzien van voet- en rijwielpaden die aan de buitenkant van de brug bevestigd waren.

Onder Station Blaak (voorheen Station Beurs) welke deel uitmaakte van het hiervoor genoemde luchtspoor.
Volgende pagina.
Volgende pagina.

De Hef is de populaire benaming van de Koningshavenbrug, een buiten gebruik gestelde spoorweghefbrug over de Koningshaven in Rotterdam, die het Noordereiland scheidt van de wijk Feijenoord. De brug vormde deel van de spoorlijn Breda - Rotterdam.

De twee brugdelen aan de oevers stammen uit 1878. Het middengedeelte was oorspronkelijk een draaibrug. De hefbrug is opengesteld op 31 oktober 1927.

 

De Koninginnebrug is een brug over de Koningshaven in Rotterdam, naast de Hef. De eerste Koninginnebrug was een draaibrug die werd gebouwd in 1870. De nieuwe brug werd op 14 juni 1929 geopend.