Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Jenever.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

GROTE OF SINT JANSKERK

 

De Grote Kerk is van oorsprong de hoofdkerk van Schiedam. De kerk werd in 1252 gesticht en in de daaropvolgende eeuwen in belangrijke mate uitgebreid en verfraaid. De driebeukige hallenkerk heeft een koor uit omstreeks 1400, terwijl het schip uit de vijftiende eeuw dateert. Ook de 54 meter hoge kerktoren is vijftiende-eeuws. Voor de reformatie was de kerk het toneel van heiligenverering, in het bijzonder van een wonderdadig Mariabeeld (bekend als de Onze Lieve Vrouwe van Schiedam) en van Liduina. De aan Liduina gewijde kapel werd rond 1500 vervangen door de zuidbeuk. De kerk verloor zijn beeldhouwwerk en altaren bij de overgang naar de Protestantse eredienst. Tot 1800 waren de banden tussen het  kerkbestuur en het stadsbestuur zeer hecht. In de kerk was de bestuurlijke macht dan ook nadrukkelijk aanwezig in de vorm van heren- en regeringsbanken en schuttersborden. In de achttiende eeuw werd de kerk verfraaid met gemarmerde entreeportalen met rococo-motieven en een bijzonder rijk goudleerbehang in de consistoriekamer. De Grote Kerk is in gebruik bij de PKN kerk Schiedam en er worden culturele activiteiten georganiseerd.

 

STADHUIS

Op de Grote Markt is niet te missen waar de bestuurlijke macht zetelde. Het oude stadhuis domineert het plein door zijn plaatsing en architectuur. Het stadhuis is vele keren verbouwd en is van oorsprong zestiende-eeuws. Na de brand van 1614 is het gebouw gerestaureerd in een rijke ‘Hollandse Renaissance’ stijl met speklagen, fraaie muurankers en bijzonder dynamische topgevels. Deze gevels werden in 1782 ‘ingepakt’ door nieuw muurwerk, waarbij de vensters een strakke natuurstenen omlijsting kregen met forse sluitstenen. Het stadhuis kent fraaie interieurs met onder andere een drietal schouwen uit de achttiende eeuw. De raadzaal werd aan het begin van de twintigste eeuw vergroot en verfraaid. In het stadhuis werd lange tijd ook recht gesproken. Dit privilege van de rechtspraak was voor de (status van) de stad van bijzonder belang, getuige de prominente positie van Vrouwe Justitia bovenop de voorgevel. Zonder aanzien des persoons (blinddoek) weegt ze argumenten (weegschaal) om haar vonnis te vellen (zwaard).

 

 

Volgende pagina.
Volgende pagina.

 

WINKEL/ WOONHUIS

GROTE MARKT 6A

 

Dit vroeg negentiende-eeuwse woonhuis heeft nog een eenvoudige tuitgevel, zoals vaker te zien is in Schiedam bij de meer eenvoudige woningen. Het is een geveltype dat in de voorgaande eeuwen vaker voorkwam. De gevel kreeg in 2011 zijn kroonlijst weer terug. Deze kroonlijst gaf de gevel  net wat meer cachet, passend bij de prominente positie aan het belangrijkste historische marktplein van Schiedam. Het gebouw biedt onderdak aan de galerie van Jacques Tange, een bekende Schiedamse kunstenaar.