Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Jenever.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

Met schaalvergroting trachtte men in de markt te blijven. Vanaf begin 20ste eeuw stond de Hollandia in de polder Graveland maar bij de sloop was de fabriek omgeven door woningen (flats aan de Delflandseweg) en kantoren.

Schaalvergroting

Op de vorige pagina las u dat er vanaf 1900 veranderingen in de jenever industrie plaatsvonden. Vooral de kleine branderijen die nog op de oude manier moutwijn produceerden werden daar de dupe van. Een antwoord trachtte men te vinden in schaalvergroting en een voorbeeld daarvan was de Hollandia. Een veel groter complex  dan wat nu toe gewoon was
die een veelvoud van de hoeveelheid moutwijn kon produceren ten opzichte van de oude branderijen met naar verhouding minder personeel. De Hollandia maakte deel uit van een groter geheel van diverse bedrijven uit de jenever industrie. Ondanks deze schaalvergroting was het voor wat betreft de moutwijn een verloren gevecht.
Hollandia, branderij en gistfabriek, opgericht in 1909, in 1925 overgenomen door de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft, gesloten in 1989.
Grootschalig fabriekscomplex aan de Schie in 's-Graveland. Gebouwd in 1908, gesloopt in 1990.
Het lelijke, maar daardoor karakteristieke gebouw was een ontwerp van architect Th.E.J. Kramers
Volgende pagina.
Volgende pagina.

Op de twee onderste foto’s staan de huizen op het voormalige Hollandia terrein en dit is thans de plek waar ik woon.