De molens van Schiedam
Start.Familie nieuws.Ons zomerverblijf.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

De Kameel.

 

2010 - Heden. Op het Doeleplein, de hoek van de Schie en de Noordvestsingel staat de nieuwste aanwinst op molengebied welke op 14 mei 2011 (molendag) officieel in gebruik is gesteld.  Daarmee bevestigend dat Schiedam dé molenstad van Nederland is geworden.

 

De vorige molen De Kameel stond ongeveer op dezelfde plek van 1715  tot 1868.

De (Nieuwe) Palmboom

1781 – Heden. Museummolen

Op de Noordvest staat deze schitterend gerestaureerde molen. De molen brandde geheel uit bij de zogenaamde Kratonbrand van 19 juli 1901. De Kraton was een grootschalig fabriekscomplex aan de andere kant van de Noordvestsingel. Toen in dit complex brand uitbrak zorgde overvliegende vonken er voor dat de molen De Palmboom afbrande. De resterende stomp heeft 90 jaar diverse functies gehad maar begin jaren negentig van de vorige eeuw kwam de herbouw van de molen op gang. Deze was in 1993 gereed en onder de naam De Nieuwe Palmboom gingen de deuren open. Links de gevelsteen van molen De (Nieuwe) Palmboom. De meeste molens hebben een gevelsteen die op de een of andere wijze verwijst naar de naam van de molen.

 

 

In schiedam staan de meeste molens op betrekkelijke korte afstand van elkaar. Beginnend bij de Kameel (zie boven) tot aan molen De Walvisch is de wandeling ongeveer één kilometer. Je loopt zo van de ene molen naar de andere. De moeite waard.

De molens van Schiedam

Volgende pagina.

De Noordmolen

1803 – heden

Deze molen staat op de Noordvest, een 100 meter van De Nieuwe Palmboom. Op deze plaats heeft al vanaf de 15de eeuw een molen gestaan. In 1707 wordt hier een houten molen door een stenen molen vervangen doch dat is geen succes. De molen vangt te weinig wind, hij wordt afgebroken en dichterbij het water herbouwd, ongeveer op de huidige plaats.

In de jaren dertig van de vorige eeuw wordt er geen gebruik meer gemaakt van windaandrijving en wordt er een dieselmotor geplaatst. Nadat de wieken, het staartwerk, de kap en de balie zijn verwijderd blijft er een zogenaamde peperbus over. Deze dieselmotor staat nu als een soort van monumentje in een plantsoentje bij de ’s-Gravelandseweg, daar waar een smalle voetgangersbrug over de Noordvestsingel ligt.

Na de Tweede Wereldoorlog koopt de gemeente Schiedam de peperbus met de bedoeling er weer een maalvaardige molen van te maken. De eerste fase – rond 1962 – richt zich op de kap, het staartwerk, wiekenkruis en balie.  Op het oog was De Noordmolen eind jaren zestig weer een normale molen maar pas begin jaren zeventig was hij maalvaardig.

 

In de molen is een thans een sfeervol restaurant gevestigd.

De Vrijheid

1785 – heden.

Deze (gerestaureerde) molen staat op de Noordvest tegenover branderij De Tweelingh waar hij ook voor maalt. De molen draait voornamelijk in de weekenden en is volledig ingericht en uitgerust met drie koppel stenen, waarvan er één een elektrische hulpaandrijving heeft. Misschien de minst aansprekende molen in Schiedam, maar nog echt als maalmolen in gebruik.

Molen De Vrijheid, op de foto links met De Noord op de achtergrond staat nog steeds te dromen aan het water van de Noordvest. Alleen de bebouwing aan de oevers is sterk veranderd. De zwaan in een karakteristiek brandersraam siert de ingang van de molen en uiteraard ontbreek een gevelsteen niet. Ter vergelijking het beeld van de Vrijheid (Maagd van Holland) in Rotterdam en de gevelsteen in de molen.

 

In vroeger tijden

De Drie Koornbloemen

1770 – heden.

Deze molen staat op de Noordvest hoek Vlaardingerdijk. Deze molen werd in 1770 gebouwd door 18 branders, die samen 26 aandelen hadden, zogenaamde molenporties. Toentertijd kosten een aandeel in een molen ongeveer 200 euro.

 

Omstreeks 1830 is aan de molen een molenaarswoning gebouwd waarvan het vermoeden bestaat dat de woning gedeeltelijk gefundeerd is op de oude Vlaardingerpoort.

Sinds 1976 is de gemeente Schiedam de eigenaar en zijn er enkele restauraties uitgevoerd. Met komende restauraties wil men het pelwerk weer aanbrengen maar voorlopig draait de molen alleen voor de prins dat wil zeggen alleen voor de show. Het is de oudste nog bestaande molen in Schiedam.

De Walvisch

(museum & molenwinkel)

1794 – heden.

De nieuwe museummolen en deeluitmakend van het nieuwe museumkwartier in Schiedam.

Deze molen staat aan de Westvest en is bekend door de grote brand in 1996, die de molen – vlak na een restauratie – geheel vernielde. Dat was niet de eerste brand want ook in 1938 was er brand in deze molen. In 1999 is de molen weer volledig hersteld en draait en maalt weer als vanouds.  De molen dankt zijn naam aan de Groenlandse walvisvaart en dat zie je terug in de gevelsteen van de molen.In de molen vind je een enorm aanbod aan bakprodukten. Wie iets speciaals wil baken, dit is hét adres.

Boven de 7  van de 8 molens in Schiedam, bovenstaande molens hebben met de jenever industrie te maken, de achtste is een poldermolen bij Vijfsluizen.

Volgende pagina.