Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Jenever.Tot slot.
www.familieholleman.nl.
De Zijlstraat in Schiedam met aan de achter kant van de huizen een smal grachtje waarbij de kanten gestut moeten worden door balken tussen beide kanten te klemmen was op het eind niet meer dan een open riool. Op de rechter foto een smal grachtje in Delft aan de achterkant van de huizen van de Kerkstraat.
Broersveld richting Lange Kerkstraat
Kreupelstraat
Onder en boven: Lange Kerkstraat
Het Raam met een grachtje als een soort binnenhaventje
Noordmolengracht met in de achtergrond molen De Noord. De vaten op de kade doen vermoedde dat dit grachtje bevaarbaar was. Dit grachtje kwam uit op het Raam en stond in verbinding met het grachtje van de St. Anna Zusterstraat.
Volgende pagina.
Volgende pagina.